Nam Long công bố hợp tác phát triển giai đoạn 1 dự án Khu đô thị Waterpoint