Nam Long cùng đối tác Nhật phát triển 165ha khu đô thị Waterpoint